Olajfogó tisztítás

Olajfogó tisztítás

Ebbe a tevékenységi körbe tartoznak a parkolókban, autómosókban, szervizekben található olajfogó berendezések karbantartása, tisztítása és a keletkező veszélyes hulladék elszállítása, a hatályos jogszabályok alapján. Az olajfogó/iszapfogó műtárgy tisztításához minden szükséges eszközzel és előírt felszereléssel rendelkezünk.

Az iszapfogó berendezés célja az, hogy a kivezetett csapadék- illetve vízben található port, homokot és egyéb szilárd szennyeződéseket felfogja ülepítéses technológiával. A környezetvédelmi előírások kimondják, hogy a közcsatornába bocsátható víz szennyezőanyag-tartalma milyen küszöbérték alá kell, hogy csökkenjen.

A berendezéseket az üzemi körülményektől függő gyakorisággal (pld. autómosóknál 3–4 havonta), de minimálisan évente egyszer, leürítés után célszerű kitisztítani, felülvizsgálni, karbantartani. Amennyiben a műtárgyban a kiválasztott olaj, és/vagy iszap fölszaporodik a berendezés hatásfoka rohamosan csökken és rövid idő elteltével a működése leáll a beáramló szennyezett vizet pedig nem képes megtisztítani, sőt az addig visszatartott tömény szennyeződés egy részét egy lökésszerű terhelés kimoshatja.

Használt sütőolaj

Használt sütőolaj

Az éttermekben, intézményi konyhákon keletkezett elhasznált zsiradékot cégünk kezelési felelősséggel átveszi. A zsiradékok elszállításához szükséges 60 literes gyűjtőedényt kaució ellenében biztosítjuk és járatszerűen cseréljük a hordókat. A zsiradékért mi fizetünk partnereinknek negyedéves vagy havi elszámolással, számla ellenében átutalással, de önszámlázásra is van lehetőség, mellyel időt spórolunk partnereink részére.

Az egyszeri fogyasztásra épülő modell környezetszennyező és pazarló. Az EU ehelyett a körkörös gazdaság megvalósítására törekszik. Ennek támogatójaként a begyűjtött hulladékokból évente több ezer tonnányi alapanyagot szállítunk biogáz célú hasznosításra, ezzel is segítve a megújuló energiaforrások térnyerését. A biodízel legnagyobb előnye a kőolajjal szemben, hogy képződéséhez nem kellenek évmilliók. Ráadásul, a növényi olajok üvegházhatású gázkibocsátása 50%-kal kevesebb a fosszilis üzemanyagok, azaz a gázolaj és a benzin értékeinél.

Duguláselhárítás és csatornatisztítás

Duguláselhárítás és csatornatisztítás

Vállaljuk külső és belső csatornarendszerek karbantartását, tisztítását, üzemzavarok elhárítását. Mindenhol kellemetlenséget okozhat a szenny- és csapadékvíz csatornarendszerekben történő dugulás. Ilyenkor a legfontosabb a gyors reagálás, a csatornatisztítás, a dugulás mielőbbi megszüntetése.

Rendelkezésére állunk a kisebb telephelyű vállalkozások, és a nagyobb szolgáltatók, vállalatok, önkormányzatok csatornatisztító, és duguláselhárító munkáinak elvégzésére.

Veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladékok

Veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladékok

Veszélyes hulladéknak minősül minden olyan anyagot vagy összetevőt tartalmazó hulladék, amely eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelent. Minden olyan esetben, ha egy hulladékról nem tudjuk, hogy az veszélyesnek minősül-e vagy sem, ennek megállapításáig az adott hulladékot veszélyesnek kell tekinteni. A veszélyes hulladék szakszerű és értő kezelése elengedhetetlen. Amennyiben az ön cége veszélyes hulladékot eredményező tevékenységet folytat vagy veszélyes hulladékkal kapcsolatos munkát végez, mindenképp biztosítsa a veszélyes hulladék elszállítás lehető legbiztonságosabb módját.

A szállítható hulladékok körét az engedélyeink között megtalálja.

A hulladékok azonosítása kezelésük során a hozzárendelt kódszámok alapján történik. A hulladékok jegyzékét és az azonosító kódokat a 72/2013 . (VIII.27.) VM rendelet tartalmazza.

Azon veszélyes hulladékokat, amelyek veszélyes árunak is minősülnek a szállításuk során veszélyességi bárcákkal, jelölésekkel és UN számmal jelöljük, és a szállító járművekre is veszélyt jelző (számos vagy szám nélküli) sárga tábla kerül.